Diensten

Waardebepaling

Een realistische schatting op basis van de marktsituatie wordt opgemaakt. U kunt opteren voor een éénvoudige kosteloze schatting tot een uitgebreide schatting in het kader van nalatenschap, een inbreng in de vennootschap, scheiding, …..
Wij komen ter plaatse en analyseren de toestand. Wij vragen de nodige informatie op bij de bevoegde instanties. Wij maken een grondige studie en komen tot de juiste prijszetting van uw eigendom. Zo weet u wat uw onroerend goed werkelijk kan opbrengen wanneer u het aan ons toevertrouwd.

Verkoop

Ook de verkoper kan rekenen op een correcte begeleiding en een volledige dossierbehandeling:

Verhuur

De verhuurder die zijn woning, appartement, handelspand aan ons toevertrouwd krijgt een volledige service

Aankoopbegeleiding

Bent u op zoek naar een woning, appartement, handelspand dan kunnen wij u helpen het geschikte pand te vinden. Tevens wordt op vraag van de klant een degelijke taxatie opgesteld zodat u weet dat u de juiste prijs heeft betaald voor de eigendom van uw dromen.

Projectbegeleiding van A tot Z

Wij zorgen ervoor dat u doelstellingen haalbaar zijn door een grondige studie. Wij begeleiden u vanaf de aankoop tot de verkoop van de woonentiteiten.